♣ THÔNG BÁO PHỤ PHÍ

www.EasyOrder.okey.vn thông báo (30-2-2015)
v/v Thay đổi phụ phí vận chuyển.
Cập nhật thay đổi phí vận chuyển hàng từ TQ - Hải Phòng. EasyOrder thông báo áp dụng mức thu phụ phí áp dụng với SP nặng kể từ 0h ngày 03-03-2014 như sau:

► Với sản phẩm nặng nhỏ hơn 350gr: phụ phí = 0đ
► Với sản phẩm nặng quá 350gr: phụ phí 100gr tiếp theo 5000đ/100gr 
► Phụ phí với hàng chuyển phát nhanh chiều TQ-VN: 2500đ / 100gr (áp dụng với toàn bộ trọng lượng hàng)

Lưu ý: Phụ phí áp dụng trên từng SP / 
Trân trọng: Ban quản trị website

www.EasyOrder.okey.vn thông báo (12-12-2014)
v/v Thay đổi phụ phí vận chuyển.
Trước sức ép của chi phí vận chuyển cuối năm liên tục tăng mạnh do nhiều nguyên nhân khách quan. EasyOrder thông báo áp dụng mức thu phụ phí áp dụng với SP nặng kể từ 0h ngày 12-12-2014 như sau:

► Với sản phẩm nặng nhỏ hơn 350gr: phụ phí = 0đ
► Với sản phẩm nặng quá 350gr: phụ phí 100gr tiếp theo 7000đ/100gr 
► Phụ phí với hàng chuyển phát nhanh chiều TQ-VN: 3000đ / 100gr (áp dụng với toàn bộ trọng lượng hàng)

Lưu ý: Phụ phí áp dụng trên từng SP / 
Trân trọng: Ban quản trị website

www.EasyOrder.okey.vn thông báo (10-10-2014)
v/v Thay đổi phụ phí vận chuyển.
Tắc biên dẫn đến phát sinh chi phí vận tải. EasyOrder thông báo áp dụng mức thu phụ phí áp dụng với SP nặng kể từ 0h ngày 12-12-2014 như sau:

► Với sản phẩm nặng nhỏ hơn 350gr: phụ phí = 0đ
► Với sản phẩm nặng quá 350gr: phụ phí 100gr tiếp theo 4500đ/100gr 
► Phụ phí với hàng chuyển phát nhanh chiều TQ-VN: 2000đ / 100gr (áp dụng với toàn bộ trọng lượng hàng)

Lưu ý: Phụ phí áp dụng trên từng SP / 
Trân trọng: Ban quản trị website